(22 juli) Det blir fortsatt s.k. ”europeiskt” spel i Alliansen Ringens seriematcher. Det framgår av det årsmötesprotokoll från den 16 juni 2022 i Klippan som nu lagts ut på föreningens hemsida.

Frågan om införande av ”amerikanskt spel” var åter uppe på ett årsmöte, den här gången efter en motion från BK-80 i Hässleholm och liksom tidigare föranledde det en hel del diskussion för och emot. De som argumenterade emot ansåg att ökade kostnader motiverade ett ”nej”, förespråkarna ansåg bl.a. att spelet skulle bli intressantare. Men via handuppräckning avgjordes frågan, majoriteten ville fortsätta spela ”europeiskt”.

En ändring när det gäller kommande säsongs seriespel blir det emellertid då årsmötet godkände ett förslag från Helsingborgs PBK att spelare får spela 8 serier per spelomgång mot tidigare 6 serier.

Inom styrelsen omvaldes Leif Bergström, Eslöv till ordförande liksom avgående ledamöterna Leif Blomqvist (Ängelholm), Bertil Nilsson (Klippan) och Torbjörn Jönsson (Klippan), kvar  i styrelsen valda till årsmötet 2023 är Göran Strandqvist (Perstorp), Kjell-Åke Nåbäck (Helsingborg) och Jan Långberg (Åstorp).