(12 juni) Första gången frågan kom upp på Alliansen Ringens årsmöte var 2013, då via en motion från Veteranerna i Höganäs. Och därefter har en ändring från ”europeiskt” spel till ”amerikanskt” i seriematcherna varit ett mycket omdiskuterat och återkommande kapitel. Skulle man fortsätta spela en serie på en bana eller skulle man använda ett banpar för en serie?

Veteranerna i Höganäs fick inget gehör för sitt förslag, det fick inte heller BK74 i Perstorp som tre år senare 2016 motionerade och föreslog att amerikanskt spel skulle införas och då i division-1 eftersom spelarna på den nivån ansågs rutinerade och utan problem skulle klara av övergången. Förespråkarna förklarade att det skulle bli ”mer match i matchen”, den skulle ge bättre social kontakt mellan spelarna och bli mer utmanande. Nej-sägarna anförde skäl som att matcherna tog längre tid och framför allt, det skulle innebära ökade kostnader eftersom flera hallar ville lägga på 20-25 procent i matchavgift. Därmed avslog årsmötet med klar majoritet även förslaget från Perstorp.

I ett par år har denna omdiskuterade fråga ”vilat”, beroende på pandemin och då seriespelet handlat om enbart hemmamatcher. Men nu är frågan åter aktuell eftersom det, enligt vad Skanesporten erfar, finns en motion från en division 1-klubb som föreslår övergång till ”amerikanskt” spel från säsongen 2022-2023 och den kommer att behandlas vid årsmötet den 16 juni, ett förslag som för övrigt Alliansens styrelse föreslår årsmötet att avslå.

Fotnot: Bowling-Sydväst (Malmö, Lund, Trelleborg m.fl) spelar liksom Alliansen Ringen ”europeiskt” i serien, Göingeserien spelar ”amerikanskt” i samtliga tre divisioner. I den nationella serien spelas enbart ”amerikanskt”, från elitserien ner till division-3, farmarlag och reservlag.