(27 december) Det blir fortsatt seriespel enbart på hemmabanor för de 70 lag som ingår i Alliansen Ringen. För sex veckor sedan tog dess styrelse beslut på att återgå till hemma- och bortaspel från och med vårsäsongen, men efter den information som kom från Regering och Folkhälsomyndighet strax innan julhelgen skickade Alliansen i stället ut en enkät och ville veta hur klubbarna/spelarna tänkte sig seriespelet efter nyår.

På måndagen kom besked! I ett mejl meddelar Alliansens styrelse, baserat på de inkomna svaren i enkäten, att det inte kommer att bli någon återgång, det blir fortsatt enbart hemmamatcher för de 70 lagen i de sex divisionerna hela vårsäsongen, januari till april. Enligt uppgift visade undersökningen att i division-1 var det jämnt fördelat mellan grupperingarna, sex klubbar vill spela både hemma och borta, sex lag vill fortsätta med enbart hemmamatcher. I övriga serier tyder det på att majoriteten av klubbarna föredrog en fortsättning med hemmaspel.

-Vi kommer självfallet att försöka redovisa siffrorna från varje hall, varje förening och varje klubb i respektive division, säger Håkan Andersson på www.skanesporten.

Nu kommer spelprogrammet för samtliga sex divisioner att ändras från tidigare fastställd dag och matchtid till att, i likhet med höstsäsongen, få en hel vecka som speltid i varje serieomgång. Det ska nämnas att det inte blir några förändringar i seriespelet för vare sig nationella serierna i Sverige eller för skånska pensionärsorganisationerna Göingeserien och Bowling-Sydväst. Där blir det fortsatt seriespel både hemma och borta, beslutet att alla matcher ska spelas på respektive hemmabanor berör endast lagen i Alliansen Ringen.