(14 mars) Det är inte bara 900-resultat i pensionärsbowlingen som det finns anledning att uppmärksamma. Det kan också gälla ett resultat på 677 poäng på fyra serier…

Hemsidan för Eslövs PBK rapporterar nämligen om denna notering från en torsdagsträning nyligen i Karlsro-Bowling av Kjell Tenggren. Och då ska ni veta att Kjell Tenggren är klubbens äldste medlem, detta enligt en kommentar av Jan Herlitz på hemsidan. Kjell ska senare i år fylla 93 år. Nittiotre!

Vi lyfter på vårhatten och bugar för en strålande prestation.