Inget seriespel för pensionärerna, ej heller på nationella nivå. Nu är det
också
stopp för tävlingsarrangemang för att kompensera detta. Bilden från
seriematch
mellan Hässleholm-1 och Eslöv-1 (Foto: Håkan Andersson)

 

(19 februari) Inget seriespel, inga tävlingar!

Det är innebörden av det beslut som togs vid den extra förbundsstämman i veckan med Svenska Bowlingförbundet och med representanter från samtliga bowlingdistrikt i landet. Då var Skånes Bowlingförbunds representant ende deltagare som röstade för att seriespelet på nationell nivå skulle återupptas. Övriga röstade för ett avslut redan nu på säsongen 2020-2021.

- Ett märkligt beslut från Skånes sida, men jag vill inte spekulera i varför, säger Mikael Wegner, hallföreståndare för Turbanhallen i Hässleholm i en kommentar till Skånska Dagbladet på fredagen.

Skåne tillhör de distrikt som har flest klubbar i det nationella seriespelet och därmed också hög andel spelarlicenser, men man har inte gett någon som helst förklaring på sin hemsida till sitt ställningstagande vid förbundsmötet.

På fredagen kom däremot Peter Hodor, generalsekreterare i Svenska Bowlingförbundet, med ett klargörande på www.swebowl.se kring detta med seriespel och tävlingar, detta via ett utskick till samtliga föreningar och distrikt i Sverige. Det har nämligen visat sig att många hallar avser att arrangera tävlingar som kompensation för uteblivna seriematcher.

Så här skriver Peter Hodor:

-Vi på Svenska Bowlingförbundet har efter det beslutet fått till oss, att det planeras att starta upp tävlingar runt om i landet och jag vill förtydliga att ingenting har förändrats vad gäller rekommendationerna att tävla. För alla födda 2004 eller tidigare är det fortfarande inte tillåtet att anordna eller delta i tävlingsverksamhet och det handlar om att inte driva ytterligare smittspridning i landet. Det har inte förändrats i och med beslutet om att avsluta den nationella serien, snarare tvärtom.

Under innevarande säsong har samtliga tävlingar ställts in på grund av Corona-pandemin, bland dem internationella arrangemang i Stockholm, Mora och Markaryd. Och tanken var att dessa skulle genomföras under våren i april-maj. Men så blir det inte, det  blir tidigast nästa säsong 2021-2022.

I utskicket säger Peter Hodor avslutningsvis:

- Jag förstår verkligen att alla är trötta på att inte få tävla och framförallt att bowlinghallarna lider svårt ekonomiskt. Men det betyder inte att vi kan runda systemet då det från Folkhälsomyndigheten, Riksidrottsförbundet och Svenska Bowlingförbundet föreligger en tydlig linje om att vi inte får bedriva tävlingsverksamhet.