(16 juli) Nu är årsmötet för 2020 med Alliansen Ringen inbokat och det kommer att hållas i Klippans bowlinghall tisdagen den 11 augusti.

Då kommer en av de viktigaste punkterna på dagordningen att bli upplägget av seriespelet för säsongen 2020-2021. Ett förslag från styrelsen kommer att presenteras där den viktigaste förändringen blir att allt seriespel kommer att ske i respektive lags hemmahall på valfri dag varefter inrapporterade resultat och serietabeller kommer att läggas ut på Alliansens hemsida. De kommer dock inte att ha betydelse för upp- eller nedflyttningar säsongen därefter. Nu ska årsmötet ta beslut om vilka förutsättningar och regler som ska gälla där seriestarten är planerad till första veckan i september.

Årsmötet skulle hållits i juni månad med ställdes in på grund av corona-pandemin och för att minska smittspridningen kommer bara en representant från varje klubb att få närvara i Klippan.

Spelprogrammet 2020-2021 för totalt 840 matcher i sex divisioner finns för övrigt redan nu på Alliansens hemsida avseende höstsäsongen där datum och klockslag för respektive seriematch ersatts med veckonummer. Här är länken: http://www.alliansringen.se/seriespel.htm