Detta är världens största bowlinghall, sett till antalet banor. I tre plan ryms inte
mindre än 162 banor i Grand Bowl i japanska Nagoya. (Foto: You Tube)


(13 juli) När det handlar om tävlingsspel är Bowl-o-rama i Stockholm, som tidigare hette Mälarhallen vid Årsta Partihallar, den till banor räknat största bowlinghallen i Sverige, 29 till antalet. Men betydligt större är dock Big Bowl i Malmö med summa 40 banor, därtill störst i Europa, anläggningen som arrangerade VM 1967, men som i dag enbart är en ”partyhall” där inget seriespel eller tävlingar förekommer.

Största hallen i världen? Flest banor?

Inte i bowlingsportens hemland USA som man är benägen att tro där det är vanligt med hallar på 60-70 banor. Dessa står sig tämligen slätt jämfört med anläggningar i Japan. Där finns världens största i form av Nagoya Grand Bowl som rymmer 162 banor fördelat på tre våningsplan med 54 på varje. Där fanns tidigare en anläggning med 260 banor i två byggnader som revs när nuvarande Grand Bowl byggdes för tio år sedan.

När det gäller en anläggning i ett plan, och därtill utan pelare mellan banorna, är bowlinghallen i japanska staden Inazawa (bilden till höger) den ojämförligt största i världen med 116 banor, det är drygt 225 meter från bana 1 till bana 116, hallen lär ha 20 oljemaskiner och ett 100-tal anställda och sägs ha öppet i stort dygnet runt.

- Ring gärna och förhandsboka en bana, annars kan väntetiden bli lång, skriver man på hallens hemsida.