(9 juli) Det blir årsmötet i augusti månad som får avgöra hur kommande seriesäsong 2020-2021 inom Alliansen Ringen ska utformas. Eller om det över huvud taget ska bli något seriespel. Nu har klubbarna fått uppdraget att omgående komma in med förslag hur de kan tänka sig en fortsättning och i vilken form detta kan vara.

Det många redan i dag, med anledning av Corona-pandemin, är tveksam till, är spel i bortamatcher och som kräver transporter med fyra-fem pensionärer i bilen och därmed ingen ”social distansering”.

- Vi är ju alla mer eller mindre i den så kallade ”riskgruppen”, men samtidigt vill vi spela bowling och spela matcher, vi vill räkna resultat, vi vill se en serietabell. Och vi vill hålla smittorisken på behörigt avstånd, säger Håkan Andersson i Höörs PBK och tillägger:

- Det är viktigt att Alliansen hittar ett sätt för oss pensionärsbowlare att i någon form fortsätta med seriespelet och inte bara ha en timmes träning i veckan. Om inte skulle det innebära att många slutade och det skulle dessutom vara en ekonomisk katastrof för bowlinghallarna utan seriespel.

Håkan Andersson, som under sex år var tävlingsansvarig i Alliansen Ringen, har ett förslag till hur seriespelet kan fortsätta:

- Samtliga matcher spelas i respektive hemmahall, valfri starttid måndag till fredag, helst på lagets vanliga matchtid, inte på lagets ordinarie träningstider. Spel med s.k. ”rullande räkning”, t.ex. 5333-5110, inga banpoäng. Resultat från respektive lag rapporteras in via mejl senast fredag eftermiddag till serieansvarig som sammanställer och gör en tabell vilken läggs ut på Alliansens hemsida lördag-söndag. Varje lag spelar med 8-mannalag och reserv, på 4 banor med två spelare på varje. Fortsätter samtliga 74 lag kan den lottning som gjorts mycket väl användas genom att man ändrar från omgång till veckonummer.

- Att båda lagen spelar en seriematch samtidigt går inte eftersom lagen har olika matchdagar och därför kan vi inte räkna banpoäng som sker i dag, det skulle innebära en alltför svår och krånglig redovisning av resultaten. Nu får de fem dagar på sig att genomföra en match. Och att det inte ska spelas seriematch på lagens ordinarie träningstid förklaras av att det då inte ger hallen den intäkt som en ”vanlig” seriematch skulle göra.

Nu finns det föreningar med åtta och nio lag i seriespel?

- Det stämmer och det innebär att alla inte kan spela på sin vanliga matchtid. Men du använder bara fyra banor för en match och alla har fem dagar på sig i varje serieomgång.

Blir det någon ”topplista”?

- Den kan man självfallet fortsätta med, precis som tidigare år och genom att någon i respektive klubb via mejl rapporterar in individuella resultat efter varje månads seriespel.

Det som kan störa detta med enbart ”hemmamatcher” är matchkostnaden.

- Varje hall sätter ju sitt eget pris på en seriematch, den låg förra säsongen på mellan 600 och 736 kronor. Ett 8-mannalag som spelar för 600 kronor får en kostnad på 13.200 kronor för hela säsongens 22 matcher medan en klubb i den andra hallen får betala 16.192 kronor för samma antal matcher. En väsentlig skillnad som säkert kommer att diskuteras om man väljer denna spelform med enbart hemmaspel.

Nu förväntar sig styrelsen i Alliansen Ringen att det kommer in många genomtänkta förslag från klubbarna hur de vill att säsongen 2020-2021 ska hanteras. För det är klubbarna som har avgörandet vid kommande årsmöte, det som skulle hållits i juni månad men som av kända orsaker blev senarelagt.

- Alla vi pensionärsbowlare är ju besjälade av att göra det bästa av den situation vi hamnat i, tror inte någon ställer upp på alternativet att helt enkelt lägga ner verksamheten och sluta spela. Vi behöver bowlingen, den är oerhört viktig för trivseln och vårt välbefinnande, bowlinghallarna behöver oss för att inte tvingas till konkurs och slå igen. Men samtidigt måste vi vara noga med att rätta oss efter de restriktioner och regler som gäller, säger Håkan Andersson.

Fotnot: Till årsmötet har Alliansen Ringen gjort den begränsningen att bara en representant från varje klubb/förening, mot tidigare två, tillåts närvara.