(29 maj) Vem ska betala seriematcherna? Ska hemmalaget stå för hela kostnaden? Eller ska var och en som tidigare betala för sig ?

Den frågorna kommer med all säkerhet att bli föremål för diskussion och debatt när Alliansen Ringen håller årsmöte i Klippans bowlinghall torsdagen den 14 juni. Och  detta med anledning av att det inkommit flera motioner som berör just spelavgiften. Helsingborgs PBK och Seniorbowlarna i Landskrona vill att hemmalaget betalar medan Ängelholms PB vill ha en ändring i stadgarna till att alla lag ska svara för sina egna kostnader gällande spelavgifter i Alliansens seriespel och tävlingar.

Den gångna säsongen har avgifterna för en seriematch varit 704 kronor som högst och 600 kronor som lägsta avgift.

- Konsekvensen av att hemmalaget ska betala bortalagets spelavgift blir att de lag som har Ängelholm som hemmahall, med den högsta spelavgiften på 704 kronor, får en ökad kostnad medan hallar med lägsta spelavgiften på 600 kronor får en minskad kostnad. Det är något som vi i Ängelholms Pensionärers Bowlingklubb inte kan acceptera, skriver ordföranden Anne-Marie Thäng i motionen.

Helsingborgs PBK anser att förslaget om att hemmaklubben betalar gör det lättare att lägga en budget, Landskronapensionärerna pekar på att bortalaget då inte behöver bekymra sig över att ha kontanter eftersom en del hallar inte tar emot detta.

Styrelsen i Alliansen Ringen har gått igenom de tre motionerna, man har sagt nej till Ängelholms PB om en stadgeändring medan man skickar motionerna från Helsingborg och Landskrona vidare för beslut vid årsmötet. Då med ett tillägg, att om årsmötet antar förslaget om att hemmalaget betalar, ska det inte börja gälla förrän säsongen 2019-2020.

- Detta ger klubbarna ett år att förhandla med sina hallar, skriver man i beslutet.