(18 maj) Inga licensierade spelare i Alliansen Ringens seriespel!

Det föreslår BK Möllan från Svalöv i en motion till Alliansens årsmöte som nu på grund av corona-pandemin flyttats från juni till augusti. Så här skriver föreningens ordförande Claes-Göran Skogh i motionen:

- Några lag i Alliansen Ringens serier använder i bland licensierade spelare som också spelar i nationella serien i Sverige. Vi anser att det är orättvist att använda sig av spelare som normalt är ordinarie eller reserver i elitserien.

Frågan har varit föremål för diskussion tidigare inom klubbarna, det har varit för och emot precis som med 60-årsregeln, men det har inte funnit något hinder i Alliansens ”regelbok” att dubblera, således spela i både pensionärserien och i nationella serierna för en annan förening. Detta utnyttjas främst i Alliansens division 1-serie där det finns lag som har både två och tre licensierade spelare med på en seriematch.

Men något förbud kan inte Alliansens styrelse tänka sig, den yrkar avslag på BK Möllans motion och föreslår årsmötet att göra detsamma.

- Styrelsen anser, att det inte går att godkänna denna motion eftersom det skulle betyda att antalet spelare inom Alliansen Ringen då skulle reduceras kraftigt vilket också skulle innebära att hela serieindelningen måste göras om, heter i beslutet.